Svetainės naujienos

Prancūzijos įstatymas, draudžiantis vairuotojui praleisti kassavaitinį poilsio laikotarpį transporto priemonėje

2014-07-24 21:09:06

RU informavo, kad Prancūzijos įstatymas, draudžiantis vairuotojui normalų kassavaitinį poilsio laikotarpį praleisti transporto priemonėje,  buvo publikuotas liepos 11 d. Prancūzijos Respublikos oficialiame leidinyje ir įsigaliojo nuo liepos 12 d.

Prancūzijos įstatyme numatytos priemonės bus taikomos įmonėms, kurios organizuoja transporto operacijas taip, kad vairuotojui tampa neįmanoma praleisti savo normalų kassavaitinį poilsio laiką niekur kitur, kaip tik transporto priemonėje. Toks įmonės veiklos organizavimas turi būti sistemingas. Tai neliečia atskirų pavienių pažeidimų, kai vairuotojas randamas transporto priemonės kabinoje.

Prancūzijos institucijos planuoja atskirą poįstatyminį aktą, paaiškinantį visas detales, tačiau toks dokumentas dar nėra publikuotas.
Šis įstatymas numato prievolę – vairuotojui praleisti savo normalų kassavaitinį poilsio laikotarpį ne transporto priemonės kabinoje, už kurios nevykdymą taikomos baudžiamosios sankcijos (kriminalinis teisės pažeidimas). Darbdavys, kuris nesilaikys šio nurodymo, gali būti nubaustas vienerių metų įkalinimo bausme ir 30.000 EUR dydžio bauda.